2 ratings

SYB Flex Shields, 4-Pack

logosl

Turn Any Flat Surface Into a Powerful EMF Radiation Shield.

 Easily to cut - Easy to apply 

Delivery to:
29/04/2024
In Stock
Code: SYB05
Brand: SYB
€38 €9,50 / 1 pcs
Category: EXTRAS
Warranty: 2 years
Weight: 0.2 kg

Suitable to be applied to any surface.

SYB Flex Shields:

 • Shields up to 95% of EMF Radiation.
 • Each Flex Shield is 15cm x 15cm, package include 4 Flex Shields.
 • Easily cut to any custom shape & size.
 • Easy to apply; just peel and stick to any flat surface.
 • Laminated to protect your shield against cuts, scratches & damage.
 • Made in USA.

Instantly Turn Any Flat Surface Into a Powerful EMF Radiation Shield
SYB Flex Shields are designed to be easily applied to any flat surface (such as your baby’s crib, or the wall behind your smart meter) to deflect and shield you from this type of harmful EMF radiation. 

SYB Flex Shields are great for many uses and are easy to apply to most any surface. Combine multiple Flex Shields, or cut a single Flex Shield to a specific size and shape that you want.


Triple Layer Construction
Each Flex Shield is made from three layers:
 1. a conductive, non-woven fabric, composed of silver, nickel, silicone and copper to shield EMF radiation.
 2. a layer of special, permanent adhesive tape custom applied to one side of the skin, to stick to any flat surface.
 3. a layer of protective laminate to shield your Flex Shield against cuts, scratches and damage.
SYB Flex Shields to Shield EMF Radiation

Quick & Easy to Apply
Just peel the back off your Flex Shield, and apply it to the surface you want to shield.
That’s it! And now you’re protected.

Use on Any Flat Surface
Do you have a lap desk that needs shielding?
Or do you want to shield your wall from the smart meter on the other side?
Or maybe you want to shield your baby’s crib?
Our SYB Flex Shields make it quick and easy to shield any flat surface against EMF radiation.

 QUALITY - EASY TO USE - SMART DESIGN - NO MAINTENANCE

*SYBs are not designed to treat or cure a disease or condition, or to alter a condition. However, they have the ability to block EMF.

SYB Flex Shields, 4-Pack

 SYB - Shield Your Body 

SYB_znacka

logo 

"Robíme technológie bezpečnejšími."

 Značka SYB 

Firma má sídlo v Las Vegas, USA a je na trhu od roku 2012. Jej výrobky sú vyrábane výlučne v USA a Kanade a sú distribuované po celom svete. Zakladateľ firmy R. Blank dostal inšpiráciu na založenie značky od svojho otca doktora Martina Blanka, ktorý sa venoval vplyvu elektromagnetických polí a ich vĺn a frekvencií (EMF) na zdravie človeka. Svoje poznanie zhrnul v knihe OVERPOWERED, kde vysvetľuje najmä negatívny vplyv žiarenia z mobilných telefónov a wifi zariadení. Hlavné myšlienky z tejto knihy by sa dali zhrnúť do týchto bodov:

 • existujú doslova tisícky kvalitných dôkazov, overených vedeckých prác, ktoré poukazujú na negatívne vplyvy EMF na naše zdravie, a to najmä: možný vznik rakoviny, neplodnosť, nedostatok melatonínu, narušenie mozgovej bariéry a iné
 • vystavenie sa EMF s počtom nových technológií exponenciálne narastá a stále sa bude zvyšovať
 • zariadenia spôsobujúce EMF tvoria základ modernej spoločnosti

 

„Mojim posolstvom nemá byť odklon od technológií – tak ako väčšina ľudí aj ja milujem a využívam technológie produkujúce EMF,  namiesto toho chcem, aby ste si uvedomili, že EMF predstavuje skutočné riziko pre živé tvory, a že priemyselné normy a normy bezpečnosti výrobkov sa musia a mali by byť prehodnotené."

Dr. Martin Blank

 

  Technológia SYB 

EMF je neviditeľný a bez zápachu, nemôžete ho vidieť, dotýkať sa ho, ochutnať ho ani cítiť. Produkty SYB na ochranu pred EMF sú založené na skutočnej, všeobecne uznávanej vede a sú laboratórne testované.

Produkty SYB sú založené na základných vedeckých princípoch elektromagnetického tienenia, ktoré boli stanovené takmer pred dvoma storočiami, keď vedec menom Michael Faraday v roku 1836 vynašiel Faradayovu klietku.

Faradayove klietky sú kryty, ktoré blokujú elektrické náboje a môžu blokovať značné množstvo elektromagnetického žiarenia. Už dlho sa používajú na ochranu citlivých elektrických zariadení pred rušením.

Za takmer dvesto rokov, odkedy Faraday vynašiel svoju klietku, sa elektromagnetické tienenie výrazne vyvinulo. Dnes sa tienenie dodáva v mnohých rôznych typoch vrátane plastov, fólií a tkanín.

Elektromagnetické tienenie funguje tak, že vytvára sieť z vodivého alebo magnetického materiálu na vytvorenie bariéry, ktorá bráni elektromagnetickým poliam. Môžete si ho predstaviť ako žaluzie, kde tieto štíty neblokujú slnečné žiarenie, ale elektromagnetické pole.

Už viac ako storočie sa Elektromagnetické tienenie používa na ochranu citlivých zariadení.

V nedávnej dobe, keď sa zdravotné riziká elektromagnetických polí stali viac známymi (a počet zdrojov EMF z bezdrôtových zariadení explodoval), rovnaké techniky a princípy sa použili na vytvorenie produktov na zníženie vystavenia ľudí tomuto žiareniu.

Sieťka z vodivého kovového materiálu môže odkloniť elektromagnetické žiarenie. Urobte tento kovový materiál dostatočne tenký a môžete z neho tkať látky ako bavlna. A takto vyrábame produkty, ako je naša detská deka.

Súčasne technológia pokročila tam, kde vodivé materiály používané na výrobu tienenia EMF môžu byť veľmi malé, takže môžu byť tkané do látok a iných každodenných materiálov. Kovové vlákna v našej detskej deke SYB sú napríklad tenšie ako ľudský vlas.

No a takto v SYB vyrábame produkty, ktoré znižujú vaše vystavenie škodlivému EMF, pomocou skutočnej, overenej a overiteľnej vedy.

 

 Testy produktov SYB 

Všetky produkty SYB sú otestované rôznymi typmi meračov elektromagnetického žiarenia a sú zdokumentované.

Testy prebiehali aj v centre pre vysokofrekvenčnú elektroniku na Kalifornskej univerzite v LA (UCLA) a nemeckou armádou na Univerzite federálnych ozbrojených síl v Mníchove (Universität der Bundeswehr München). Obe sady testov ukazujú, že odkloní až 99% žiarenia mobilného telefónu preč od vášho tela. 

Pozrite si videá SYB testov.

 

Back shopping