1 rating

SYB Pocket Patch, 3-Pack

logosl

Instantly turn any pocket into a powerful cell phone radiation shield.

 Universal - Powerful 

Delivery to:
29/04/2024
In Stock
Code: SYB01
Brand: SYB
€36 €12 / 1 pcs
Category: EXTRAS
Warranty: 2 years
Weight: 0.2 kg

Powerful cell phone radiation shield.

 
SYB Pocket Patch:
 • Shield your body from up to 99% of cell phone radiation.
 • Works on any pocket.
 • Each Pocket Patch is 15.9 x 10 cm and each order includes 3 Patches to protect multiple pockets.
 • High quality, comfortable, hypoallergenic cotton, lined with gossamer-thin silver thread.
 • Powerful adhesive to ensure it never comes off.
 • Machine washable.

Instantly Turn Any Pocket Into a Powerful Cell Phone Radiation Shield
Did you know cell phone companies say you’re not supposed to carry your cell phone in your pocket? And if you do, the radiation you’re exposed to can exceed legal limits?
But everyone carries their phones in their pockets anyway. Because it’s so convenient.
That’s why we created the SYB Pocket Patch: simple and affordable cell phone radiation protection.

Real Science
Our Pocket Patch uses well established science. Each Patch consists of a layer of cotton, interwoven with gossamer thin silver threads that form a shield to deflect EMF radiation, working much like a Faraday cage.
The powerful shielding material that lines the Pocket Patch deflects up to 99.9% of cell phone radiation.

Works on ANY Pocket
Our SYB Pocket Patch works on any pocket where you carry your phone. 
Pants, jeans, jackets, suits, skirts, purses, backpacks – with our Patch, you can turn ANY pocket into a powerful radiation shield.
Even better, each order includes 3 Pocket Patches to protect multiple pockets.

Quick & Easy to Apply
Applying the SYB Pocket Patch to any pocket is quick and easy.          
 1. Turn your pocket inside out.
 2. Peel the Patch off its sticker.
 3. Press the sticker on your pocket lining.
It’s as easy as 1-2-3!
SYB Pocket Patch to Shield EMF Radiation

 


 QUALITY MANUFACTURING - EASY TO USE - SMART DESIGN - MACHINE WASHABLE 


*SYBs are not designed to treat or cure a disease or condition, or to alter a condition. However, they have the ability to block EMF.

 

SYB Pocket Patch, 3-Pack

 SYB - Shield Your Body 

SYB_znacka

logo 

"Robíme technológie bezpečnejšími."

 Značka SYB 

Firma má sídlo v Las Vegas, USA a je na trhu od roku 2012. Jej výrobky sú vyrábane výlučne v USA a Kanade a sú distribuované po celom svete. Zakladateľ firmy R. Blank dostal inšpiráciu na založenie značky od svojho otca doktora Martina Blanka, ktorý sa venoval vplyvu elektromagnetických polí a ich vĺn a frekvencií (EMF) na zdravie človeka. Svoje poznanie zhrnul v knihe OVERPOWERED, kde vysvetľuje najmä negatívny vplyv žiarenia z mobilných telefónov a wifi zariadení. Hlavné myšlienky z tejto knihy by sa dali zhrnúť do týchto bodov:

 • existujú doslova tisícky kvalitných dôkazov, overených vedeckých prác, ktoré poukazujú na negatívne vplyvy EMF na naše zdravie, a to najmä: možný vznik rakoviny, neplodnosť, nedostatok melatonínu, narušenie mozgovej bariéry a iné
 • vystavenie sa EMF s počtom nových technológií exponenciálne narastá a stále sa bude zvyšovať
 • zariadenia spôsobujúce EMF tvoria základ modernej spoločnosti

 

„Mojim posolstvom nemá byť odklon od technológií – tak ako väčšina ľudí aj ja milujem a využívam technológie produkujúce EMF,  namiesto toho chcem, aby ste si uvedomili, že EMF predstavuje skutočné riziko pre živé tvory, a že priemyselné normy a normy bezpečnosti výrobkov sa musia a mali by byť prehodnotené."

Dr. Martin Blank

 

  Technológia SYB 

EMF je neviditeľný a bez zápachu, nemôžete ho vidieť, dotýkať sa ho, ochutnať ho ani cítiť. Produkty SYB na ochranu pred EMF sú založené na skutočnej, všeobecne uznávanej vede a sú laboratórne testované.

Produkty SYB sú založené na základných vedeckých princípoch elektromagnetického tienenia, ktoré boli stanovené takmer pred dvoma storočiami, keď vedec menom Michael Faraday v roku 1836 vynašiel Faradayovu klietku.

Faradayove klietky sú kryty, ktoré blokujú elektrické náboje a môžu blokovať značné množstvo elektromagnetického žiarenia. Už dlho sa používajú na ochranu citlivých elektrických zariadení pred rušením.

Za takmer dvesto rokov, odkedy Faraday vynašiel svoju klietku, sa elektromagnetické tienenie výrazne vyvinulo. Dnes sa tienenie dodáva v mnohých rôznych typoch vrátane plastov, fólií a tkanín.

Elektromagnetické tienenie funguje tak, že vytvára sieť z vodivého alebo magnetického materiálu na vytvorenie bariéry, ktorá bráni elektromagnetickým poliam. Môžete si ho predstaviť ako žaluzie, kde tieto štíty neblokujú slnečné žiarenie, ale elektromagnetické pole.

Už viac ako storočie sa Elektromagnetické tienenie používa na ochranu citlivých zariadení.

V nedávnej dobe, keď sa zdravotné riziká elektromagnetických polí stali viac známymi (a počet zdrojov EMF z bezdrôtových zariadení explodoval), rovnaké techniky a princípy sa použili na vytvorenie produktov na zníženie vystavenia ľudí tomuto žiareniu.

Sieťka z vodivého kovového materiálu môže odkloniť elektromagnetické žiarenie. Urobte tento kovový materiál dostatočne tenký a môžete z neho tkať látky ako bavlna. A takto vyrábame produkty, ako je naša detská deka.

Súčasne technológia pokročila tam, kde vodivé materiály používané na výrobu tienenia EMF môžu byť veľmi malé, takže môžu byť tkané do látok a iných každodenných materiálov. Kovové vlákna v našej detskej deke SYB sú napríklad tenšie ako ľudský vlas.

No a takto v SYB vyrábame produkty, ktoré znižujú vaše vystavenie škodlivému EMF, pomocou skutočnej, overenej a overiteľnej vedy.

 

 Testy produktov SYB 

Všetky produkty SYB sú otestované rôznymi typmi meračov elektromagnetického žiarenia a sú zdokumentované.

Testy prebiehali aj v centre pre vysokofrekvenčnú elektroniku na Kalifornskej univerzite v LA (UCLA) a nemeckou armádou na Univerzite federálnych ozbrojených síl v Mníchove (Universität der Bundeswehr München). Obe sady testov ukazujú, že odkloní až 99% žiarenia mobilného telefónu preč od vášho tela. 

Pozrite si videá SYB testov.

 

Back shopping