2 ratings

SYB Wrist Band

logosl

 

 

Wrist band

 Shield from your smart watch’s EMF & 5G radiation 

Delivery to:
29/04/2024
In Stock
Code: SYB04
Brand: SYB
€33 €33 / 1 pcs
Category: EXTRAS
Warranty: 2 years
Weight: 0.2 kg

Eliminate the negative impact of smartwatch on your body.

SYB Wrist band:

 • Laboratory tested to Shield Your Body from up to 99% of EMF radiation – including 5G.
 • One-size-fits-most. Circumference of 9.5 cm with elasticity.
 • 5 cm wide, large enough for almost any smart watch, including Apple Watch.
 • Luxurious, light-weight, breathable, high-performance, hypoallergenic & non-toxic fabric. 
 • Incredibly comfortable against the skin with a stylish, unisex design.
 • Material: 90% pure silver thread, 10% spandex.
 • Machine washable, wash with cold water on delicate setting, or hand wash with cold water. Wash with similar colors. Air dry only. Do not iron, twist, wring dry or dry clean.
 • Warning: The SYB Wrist Band will prevent any biometric functionality from your smart watch, like heart rate monitoring. Apple Watch users will want to disable “Wrist Detection” feature.

Sleek, Comfortable Protection from Smart Watches
Smart watches are a source of multiple types of EMF. Depending on the model, they can emit bluetooth, WiFi– even cell phone network radiation.
Finally, you have the power to protect yourself from all of these forms of smart watch radiation with the SYB Wrist Band!
It’s made from 90% silver and 10% spandex, with a clean, unisex look that’s great for men and women, kids and adults.

Real Science
Our SYB Wrist Band uses universally-accepted, real science.
Each Wrist Band is woven with silver fibers that form a shield to block radio frequency (RF) and microwave electromagnetic fields.

Use it Every Day
Our SYB Wrist Bands have been designed to be just as functional and versatile as you would expect from a watch accessory.
Use it every day, and wash it as needed.

One Size Fits Most

The SYB Wrist Band comes in a single size that fits almost anyone.

Circumference: 3.75″ (9.5 cm) with elasticity (that’s why we made it with 10% spandex)
Band Width: 2″ (5cm)– big enough for almost any smart watch, including Apple Watch

It’s great for men, women, boys, and girls— anyone who wants flexible, versatile, high-performance EMF protection from their smart watches.


Note for Apple Watch Users
If you have an Apple Watch, and it constantly locks when wearing the Wrist Band– do not worry!
All you have to do is change the Wrist Detection setting on your Apple Watch.
 1. Open the Settings app on your Apple Watch.
 2. Tap Passcode, then turn Wrist Detection on or off. 

  QUALITY - EASY TO USE - SMART DESIGN - MACHINE WASHABLE 


*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Information on this site is provided for informational purposes only. It is not meant to substitute for medical advice from your physician or other medical professional.


              

SYB Wrist Band

 SYB - Shield Your Body 

SYB_znacka

logo 

"Robíme technológie bezpečnejšími."

 Značka SYB 

Firma má sídlo v Las Vegas, USA a je na trhu od roku 2012. Jej výrobky sú vyrábane výlučne v USA a Kanade a sú distribuované po celom svete. Zakladateľ firmy R. Blank dostal inšpiráciu na založenie značky od svojho otca doktora Martina Blanka, ktorý sa venoval vplyvu elektromagnetických polí a ich vĺn a frekvencií (EMF) na zdravie človeka. Svoje poznanie zhrnul v knihe OVERPOWERED, kde vysvetľuje najmä negatívny vplyv žiarenia z mobilných telefónov a wifi zariadení. Hlavné myšlienky z tejto knihy by sa dali zhrnúť do týchto bodov:

 • existujú doslova tisícky kvalitných dôkazov, overených vedeckých prác, ktoré poukazujú na negatívne vplyvy EMF na naše zdravie, a to najmä: možný vznik rakoviny, neplodnosť, nedostatok melatonínu, narušenie mozgovej bariéry a iné
 • vystavenie sa EMF s počtom nových technológií exponenciálne narastá a stále sa bude zvyšovať
 • zariadenia spôsobujúce EMF tvoria základ modernej spoločnosti

 

„Mojim posolstvom nemá byť odklon od technológií – tak ako väčšina ľudí aj ja milujem a využívam technológie produkujúce EMF,  namiesto toho chcem, aby ste si uvedomili, že EMF predstavuje skutočné riziko pre živé tvory, a že priemyselné normy a normy bezpečnosti výrobkov sa musia a mali by byť prehodnotené."

Dr. Martin Blank

 

  Technológia SYB 

EMF je neviditeľný a bez zápachu, nemôžete ho vidieť, dotýkať sa ho, ochutnať ho ani cítiť. Produkty SYB na ochranu pred EMF sú založené na skutočnej, všeobecne uznávanej vede a sú laboratórne testované.

Produkty SYB sú založené na základných vedeckých princípoch elektromagnetického tienenia, ktoré boli stanovené takmer pred dvoma storočiami, keď vedec menom Michael Faraday v roku 1836 vynašiel Faradayovu klietku.

Faradayove klietky sú kryty, ktoré blokujú elektrické náboje a môžu blokovať značné množstvo elektromagnetického žiarenia. Už dlho sa používajú na ochranu citlivých elektrických zariadení pred rušením.

Za takmer dvesto rokov, odkedy Faraday vynašiel svoju klietku, sa elektromagnetické tienenie výrazne vyvinulo. Dnes sa tienenie dodáva v mnohých rôznych typoch vrátane plastov, fólií a tkanín.

Elektromagnetické tienenie funguje tak, že vytvára sieť z vodivého alebo magnetického materiálu na vytvorenie bariéry, ktorá bráni elektromagnetickým poliam. Môžete si ho predstaviť ako žaluzie, kde tieto štíty neblokujú slnečné žiarenie, ale elektromagnetické pole.

Už viac ako storočie sa Elektromagnetické tienenie používa na ochranu citlivých zariadení.

V nedávnej dobe, keď sa zdravotné riziká elektromagnetických polí stali viac známymi (a počet zdrojov EMF z bezdrôtových zariadení explodoval), rovnaké techniky a princípy sa použili na vytvorenie produktov na zníženie vystavenia ľudí tomuto žiareniu.

Sieťka z vodivého kovového materiálu môže odkloniť elektromagnetické žiarenie. Urobte tento kovový materiál dostatočne tenký a môžete z neho tkať látky ako bavlna. A takto vyrábame produkty, ako je naša detská deka.

Súčasne technológia pokročila tam, kde vodivé materiály používané na výrobu tienenia EMF môžu byť veľmi malé, takže môžu byť tkané do látok a iných každodenných materiálov. Kovové vlákna v našej detskej deke SYB sú napríklad tenšie ako ľudský vlas.

No a takto v SYB vyrábame produkty, ktoré znižujú vaše vystavenie škodlivému EMF, pomocou skutočnej, overenej a overiteľnej vedy.

 

 Testy produktov SYB 

Všetky produkty SYB sú otestované rôznymi typmi meračov elektromagnetického žiarenia a sú zdokumentované.

Testy prebiehali aj v centre pre vysokofrekvenčnú elektroniku na Kalifornskej univerzite v LA (UCLA) a nemeckou armádou na Univerzite federálnych ozbrojených síl v Mníchove (Universität der Bundeswehr München). Obe sady testov ukazujú, že odkloní až 99% žiarenia mobilného telefónu preč od vášho tela. 

Pozrite si videá SYB testov.

 

Back shopping