Výsledky štúdií účinnosti produktov

 Testy produktov SHIELD 

Oblečenie je vyrobené zo špeciálnej tieniacej striebornej tkaniny, ktorá zaisťuje, že signály sú vo vnútri odevu stokrát nižšie ako na jeho povrchu. Blokuje vysoko aj nízko frekvenčné elektromagnetické žiarenie a má vysoký stupeň tienenia. Použité sú len certifikované a kvalitné materiály.

SHIELD tkanina so striebornými vláknami tieni elektromagnetické žiarenie, je antistatická, je antimikrobiálna a protizápachová, tkanina má všeobecne pozitívny vplyv na zdravie.

Parametre striebornej tkaniny sú vynikajúce: tienenie: 35~80 dB, 10MHz~6GHz a viac, povrchový elektrický odpor: <10 Ω/palec, blokuje viac ako 99% elektromagnetických frekvencií.

Testy, ktoré boli vykonané Vyhovujú Smernici 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti produktov.

Správy z laboratórií:
 

 Testy produktov SYB 

Všetky produkty SYB sú otestované rôznymi typmi meračov elektromagnetického žiarenia a sú zdokumentované.

Testy prebiehali aj v centre pre vysokofrekvenčnú elektroniku na Kalifornskej univerzite v LA (UCLA) a nemeckou armádou na Univerzite federálnych ozbrojených síl v Mníchove (Universität der Bundeswehr München). Obe sady testov ukazujú, že odkloní až 99% žiarenia mobilného telefónu preč od vášho tela. 

Správy z laboratórií:
 

 Testy produktov LAMBS 

Patentovaná technológi WaveStopper™ od Lambs je prvé oblečenie na svete odolné voči elektromagnetickému žiareniu. WaveStopper™ je priamo inšpirovaný technológiou vesmírneho skafandra a blokuje 99 % bezdrôtového žiarenia (mobil, 4G/5G, WiFi, Bluetooth), testované a certifikované vo vojenských a v iných poprednými medzinárodnými laboratóriách. Produkty Lambs blokujú elektromagnetické žiarenie od 700 MHz do 5 GHz v rozsahu od 99,79% do 99,99%.
 
Správy z laboratórií:
 
 

 Testy produktov EMF Harmony 

Výskumy prebiehali v spolupráci s nezávislými odborníkmi a inštitúciami, všetky výsledné správy sú dostupné nižšie. S bioenergetickou technológiou, ako je EMF Harmony, ktorá funguje na subatomárnej úrovni, je jediný spôsob, ako zistiť, že funguje, meranie zdravotného stavu ľudí s použitím a bez použitia technológie v prítomnosti elektromagnetického žiarenia. Pozitívne fyziologické výsledky z používania našich produktov boli preukázané v množstve štúdií a testov s použitím rôznych techník merania zdravia. Vo všeobecnosti sa zdravotné parametre testovaných subjektov merajú pred a po vystavení elektromagnetickému žiareniu s a bez ochrany prístrojmi EMF Harmony a rozdiely preukazujú negatívne účinky vystavenia zdroju elektromagnetického žiarenia a ochranné účinky produktov EMF Harmony. Upozorňujeme, že hoci testy prebiehajú s rôznymi produktmi EMF Harmony a rôznymi technikami merania zdravia, technológia, ktorá je základom všetkých produktov, je rovnaká, takže rovnaké výsledky by sa dali očakávať pri akomkoľvek z našich produktov.

Výskumy prebiehali v rôznych nezávislých inštitúciách alebo u odborníkov v Európe a v USA ako aj u samotného výrobcu:

  • BION, Institute for Bioelectromagnetics and New Biology, Ltd.
  • Covenant Natural Health Care
  • Energy Medicine Research Institute
  • Dr. Scott Storrie, D.C., L.Ac., P.C., N.E.
  • Dr. Elena M. Morreale
  • Melissa Dyer Fredrick, RN, BSN
  • Lisa Tully, PhD 
Výsledné správy jednotlivých štúdií:

 

 

 Testy striebornej látky Vitashield 

Látka so striebornými vláknami použitá na výrobu blokuje 99 % bezdrôtového žiarenia (mobil, 4G/5G, WiFi, Bluetooth).
 
Správy z laboratórií:
 
Späť do obchodu